Στο Σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποιούνται τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

Προγράμματα Αγωγής Υγείας
Α΄τάξη: «Με το 1,2,3?μαθαίνω για τη διατροφή και υγεία» Μαρία Μοροβιάνη, Κουτσογιάννη Αθηνά, Ζαραμπούκα Ευδοξία, Ηλία Χαρίκλεια
Δ΄ τάξη: «Τρέφομαι σωστά ? μεγαλώνω σωστά» Καραμήτρος Αντώνιος, Παπακωνσταντίνου Ελισάβετ
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
Β΄τάξη: «Κυκλοφοριακή αγωγή» Τσαλιγοπούλου Αικατερίνη, Ηλία Χαρούλα
Στ΄τάξη: «Τα ξωκλήσια της περιοχής μου» Τραψιώτης Νικόλαος , Ηλία Χαρίκλεια
Στ΄τάξη: «Βιολογική καλλιέργεια»
Προγράμματα Πολιτιστικά
Ε΄τάξη: « Ιούλιος Βερν» Μανιώτης Δημήτριος, Κουτσογιάννη Αθηνά, Αργυροπούλου Σοφία
Γ΄τάξη: «Παιχνίδια» Μπακαλούδη Μαρία, Ηλία Χαρούλα

Η κ. Παπακωνσταντίνου Ελισάβετ δασκάλα Αγγλικών και ο κ. Μανιώτης Δημήτριος θα υλοποιήσουν πρόγραμμα στην Ε΄ τάξη με θέμα: «Εκμάθηση Αγγλικών μέσα από παραμύθια»