2020-2021

Τάξη ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α 8 3
Β 8 14
Γ 8 8
Δ 7 9
Ε 5 8
ΣΤ 12 5
Σύνολο 48 47