Β1 Λιάκου Άσπα

Εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα Β1′ Τάξης

Οδηγίες:

Το πρόγραμμα με τις διευθύνσεις των τάξεων (σε περίπτωση που δεν το έχετε από το προηγούμενο διάστημα) θα το βρείτε στα mail σας. Όσοι δεν το λάβετε επικοινωνήστε με τους δασκάλους σας.

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.10 – 2.40 Αγγλικά Γλώσσα Αγγλικά Μουσική Γλώσσα
2.50 – 3.20 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
3.40 – 4.00 Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα Γλώσσα Θ.Α.
4.10 – 4.40 Μελέτη Μελέτη Μαθημτικά Τ.Π.Ε. Μελέτη
4.50 – 5.20 Μαθηματικά Γυμναστική Μαθημτικά Μαθημτικά Γυμναστική

 

Οδηγίες