Α’ Τάξη:  Μοροβιάνη Μαρία

Εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα Α’ Τάξης

Οδηγίες:

Το πρόγραμμα με τις διευθύνσεις των τάξεων (σε περίπτωση που δεν το έχετε από το προηγούμενο διάστημα) θα το βρείτε στα mail σας. Όσοι δεν το λάβετε επικοινωνήστε με τους δασκάλους σας.

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.10 – 2.40 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2.50 – 3.20 ΑΓΓΛΙΚΑ Γλώσσα ΜΕΛΕΤΗ Γλώσσα ΜΕΛΕΤΗ
3.40 – 4.00 Γλώσσα Μαθηματικά ΑΓΓΛΙΚΑ Τ.Π.Ε Γλώσσα
4.10 – 4.40 Μαθματικά Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά Θ.Α
4.50 – 5.20 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαθηματικά ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Μαθηματικά