Δ’ Τάξη:  Τραψιώτης Νικόλαος

Εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα Δ’ Τάξης

Οδηγίες:

Το πρόγραμμα με τις διευθύνσεις των τάξεων (σε περίπτωση που δεν το έχετε από το προηγούμενο διάστημα) θα το βρείτε στα mail σας. Όσοι δεν το λάβετε επικοινωνήστε με τους δασκάλους σας.

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.10 – 2.40 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία Αγγλικά
2.50 – 3.20 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Θ.Α.
3.40 – 4.00 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά
4.10 – 4.40 Αγγλικά Τ.Π.Ε Γυμναστική Γλώσσα Ιστορία
4.50 – 5.20 Μελέτη Αγγλικά Μελέτη Μουσική Θρησκευτικά

Πίσω