Ε’ Τάξη:  Μανιώτης Δημήτριος

Εξ αποστάσεως

Πρόγραμμα Ε’ Τάξης

Οδηγίες:

Το πρόγραμμα με τις διευθύνσεις των τάξεων (σε περίπτωση που δεν το έχετε από το προηγούμενο διάστημα) θα το βρείτε στα mail σας. Όσοι δεν το λάβετε επικοινωνήστε με τους δασκάλους σας.

ΤΑΞΗ Ε

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.10 – 2.40 ΜΑΘΗΜΑ ΤΠΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ
2.50 – 3.20 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
3.40 – 4.00 ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ
4.10 – 4.40 ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ
4.50 – 5.20 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ