Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του  Δημοτικού Σχολείου Μονοσπίτων – Χαρίεσσας στηρίζει τις προσπάθειες του Συλλόγου Διδασκόντων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών του σχολείου.

Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διεύθυνση και τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη αναγκών των σχολείου και την καλή λειτουργία του προς όφελος των παιδιών. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ενισχύει τα καινοτόμα προγράμματα, ενθαρρύνει τις νέες προσπάθειες, ενδιαφέρεται για τη σύσφιξη των σχέσεων σχολείου – γονέων.

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 18/12/2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αλεξανδράκης Διονύσης

Αντιπρόεδρος: Διάκογλου Ευαγγελία

Γραμματέας: Καρασαρίδης Βασίλειος

Ταμίας: Μπάκανου Μαρία

Μέλος: Τσαπκίνης Νικόλαος