Τμήμα Ένταξης

Σισμανίδου Ειρήνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2.10 – 2.40 Γ Στ Γ Γ Β ομάδα 2
2.50 – 3.20 Στ Δ Β ομάδα1 Β ομάδα 2 Α
3.40 – 4.00 Β1 ομάδα 1 Β ομάδα 2 Β ομάδα 1 Δ Στ
4.10 – 4.40 Β1 ομάδα 1 Β ομάδα 1 Στ Στ Ε
4.50 – 5.20 Α Ε Ε

 

Πίσω