Ο Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μονοσπίτων στις 9.00π.μ.

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Χαρίεσσας στις 10.00π.μ.

Αγιασμός 2019!