2016 – 2017

Διευθύντρια : Αθηνούλα Κουτσογιάννη

 

Α΄ Τάξη: Μαρία Μοροβιάνη,

Β΄ Τάξη:  Κατερίνα Τσαλιγοπούλου,

Γ΄ Τάξη: Μαρία Μπακαλούδη ,

Δ΄ Τάξη: Ευδοξία Ζαραμπούκα  ,

Ε΄ Τάξη: Δημήτρης Μανιώτης,

Στ΄ Τάξη: Νίκος Τραψιώτης,

 

Ολοήμερο: Γιώργος Δατσιώλης

Συμπλήρωση Ωραρίου: Γιώργος Δατσιώλης

Τμήμα Ένταξης: Γεωργία Χριστοπούλου

Γυμναστική: Χαρούλα Ηλία

Αγγλικά: Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου

Γερμανικά:Σωτηρία Ράντζιου

Πληροφορική: Γιώργος Γούτας