2018 – 2019

Διευθύντρια : Αθηνούλα Κουτσογιάννη

Α΄ Τάξη: Κατερίνα Τσαλιγοπούλου,

ώρα συνεργασίας: ΠΕΜΠΤΗ 10.50-11.20

Β΄ Τάξη: Μαρία Μοροβιάνη,

ώρα συνεργασίας: ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00-10.45

Γ΄ Τάξη: Χριστίνα Εμμανουηλίδου,

ώρα συνεργασίας: ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00-10.45

Δ΄ Τάξη: Δημήτρης Μανιώτης,

ώρα συνεργασίας: ΤΕΤΑΡΤΗ 10.50-11.30

Ε΄ Τάξη: Νίκος Τραψιώτης,

ώρα συνεργασίας: ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-10.45

Στ΄ Τάξη: Ευδοξία Ζαραμπούκα,

ώρα συνεργασίας: ΤΡΙΤΗ 12.00-13.00

Ολοήμερο: Γιώργος Δατσιώλης

Συμπλήρωση Ωραρίου: Μαρία Μπακαλούδη

Τμήμα Ένταξης: Κατερίνα Γιατζή

Παράλληλη Στήριξη: Κωνσταντίνος Γιαλαμάς

Γυμναστική: Χαρούλα Ηλία

Αγγλικά: Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου

Γαλλικά: Αναστασία Πιτούλια

Πληροφορική: Σόνια Κελεσίδου

Εικαστικά: Ζωή Τσέου

Θεατρική Αγωγή: Αλίκη Ζηρίδου