Πριν από μια εβδομάδα συνεργείο του δήμου Νάουσας έφερε και στα δύο κτίρια του σχολείου μας κάδους ανακύκλωσης τηγανέλαιου.

Η διευθύντριά μας, κυρία Αθηνά, μας ενημέρωσε για το πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακού τηγανέλαιου που πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν πρώτα οι μικροί κάτοικοι του δήμου και να περάσουν στη συνέχεια τη νοοτροπία της ανακύκλωσης στους μεγαλύτερους σε ηλικία δημότες.

Οι πολίτες θα μπορούν να συλλέγουν σε πλαστικά μπουκάλια τηγανέλαια και στη συνέχεια να τα τοποθετούν στο ειδικό στόμιο του κάδου.

Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης τηγανέλαιου!