Καθαρισμός κήπου

Καθαρισμός κήπου

κείμενο: Μάκης Τ. Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, οι τάξεις του σχολείου μας Ε΄, ΣΤ?1 και ΣΤ?2 βγήκαμε στην αυλή για την διαδικασία του καθαρίσματος του κήπου.