6 Μαρτίου – Ημέρα κατά της βίας στο σχολείο

Επιλέξτε την εικόνα για να παρακολουθήσετε μία παρουσίαση για το σχολικό εκφοβισμό, τις μορφές του και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Κλείνουμε την πόρτα του σχολείου μας στον εκφοβισμό!