κείμενο: Αρμέλα Τ.
Στις 19 Οκτωβρίου όλες οι τάξεις του Σχολείου επισκεφθήκαμε το οινοποιείο VAENI. Εκεί μας υποδέχτηκε ο υπεύθυνος και μας έδειξε τον χώρο.

Στην αρχή μας είπε ότι παίρνουν τα σταφύλια από το αμπέλι και μετά τα τοποθετούν σε μηχάνημα για να πατηθούν. Ο ζωμός τους μπαίνει σε μεγάλες δεξαμενές και με τη διαδικασία της ζύμωσης γίνεται το κρασί.

Ύστερα μπήκαμε σε ένα μεγάλο κτίριο όπου παρακολουθήσαμε τη διαδικασία
εμφιάλωσης. Το κρασί τοποθετούνταν σε μπουκάλια και από πάνω έμπαινε η τάπα.
Αργότερα γύρω από το μπουκάλι έμπαινε η ετικέτα και μετά στο κουτί για
συσκευασία. Στο τέλος συγκεντρωθήκαμε στο κελάρι του οινοποιείου όπου
συζητήσαμε για τις εντυπώσεις μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα.
     
Επίσκεψη στο οινοποιείο Vaeni!